Duyuru Listesi

ARADetay
Konu Belge
2022 Yılı Temmuz Ayı Sektör Raporları Yayınlanmıştır
Marmara Depoculuk Hizmetleri Anonim Şirketi’nin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği kapsamında depolama tarifesi değişikliği duyurusu
Spot boru gazı ithalatı kapsamında, Dördüncü Çeyrek (Ç4) ve Ekim Ayı (A10) spot kapasite ürünü için miktar bildiriminde bulunarak kapasite rezerve etmeye hak kazanan lisans sahibi Şirket hakkında.
SÜREKLİ İŞÇİ YEDEK ADAYLARA AİT MÜLAKAT TAKVİMİ
Esin Rüzgar Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Çamınbaşı RES projesi saha değişikliğine ilişkin duyuru hk
Merekler Reg ve Algölü HES” santral sahası ve yardımcı kaynak ünite alanı koordinat ilanı
Güzel Enerji Akaryakıt Anonim Şirketinin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunan PİL/9675-1/43785 lisans numaralı iletim tesisine ait onaya tabi iletim tarifesinin tadil edilmesine ilişkin
Güzel Enerji Akaryakıt Anonim Şirketinin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunan PİL/1266-2/22636 lisans numaralı iletim tesisine ait onaya tabi iletim tarifesinin tadil edilmesine ilişkin
Güzel Enerji Akaryakıt Anonim Şirketinin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunan DEP/476-163/10883 depolama tesisine ait onaya tabi depolama tarifesinin tadil edilmesine ilişkin
Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Veya Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) İle Beslenmesine İlişkin Usul Ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul Ve Esaslar Taslağı Hk.
İç Anadolu Doğal Gaz Kombine Çevrim Enerji Santrali Sahasının İlana Çıkılması Hakkında
2021 Yılı İngilizce Faaliyet Raporu Yayınlanmıştır. Kamuoyuna Duyurulur.
SÜREKLİ İŞÇİ ÖNCELİKLİ VE ASİL ADAYLARA AİT MÜLAKAT TAKVİMİ
EPDK SÜREKLİ İŞÇİ KURA SONUÇLARI
Şarj Otomasyon Sistemi Hakkında
SÜREKLİ İŞÇİ KURA DUYURUSU
2021 Yılı Sektör Raporları Yayımlanmıştır.
Kademeli Tarife ve Kıst Uygulaması Hakkında Duyuru