Duyuru Listesi

ARADetay
Konu Belge
2020 yılı Ocak Ayı Sektör Raporları yayınlanmıştır.
28/11/2015 tarihli ve 29546 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Yatırımlarına İlişkin Usul ve Esaslar revize edilerek görüşe açılmıştır.
Aves Güney Antrepoculuk Anonim Şirketi’nin Mersin Depolama Tarifesine ilişkin duyuru
Simay Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin Küptepe RES üretim lisansına ilişkin duyuru
LPG Piyasasında 1 Nisan 2020 -31 Mart 2021 Dönemi Ulusal Stok Yükümlülük Listesi yayınlanmıştır.
Doğal Gaz Depolama Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Değişiklik Taslağı
Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulması (Lepet)
Rüzgâr Enerjisine Dayalı Önlisans Başvuruları Hk.
Rüzgâr Enerjisine Dayalı Önlisans Başvuruları Hk.
Spot boru gazı ithalatına konu edilecek ikinci çeyreklik (Ç2) ve dördüncü aylık (A4) 2020/4 kapasite ürününe ilişkin hazırlanan “Talep Çağrısı Metni” hakkında
Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulması (Doğal Kaynaklar)
EPDK SÜREKLİ İŞÇİ MÜLAKAT LİSTESİ
EPDK SÜREKLİ İŞÇİ MÜLAKAT LİSTESİ
Doğal Gaz Arzı Öncesi Süreç İlerleme Raporu Formatı Yayınlanmıştır.
Elektrik Piyasası EPDK Başvuru Sistemi Kullanım Kılavuzu yayınlanmıştır