2023 Ön YEK Listesi Hakkında

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2023 yılında YEK destekleme mekanizmasından yararlanmak isteyen lisans sahibi tüzel kişilerin başvuruları Ön YEK Listesi kapsamında düzenlenmiştir.

Söz konusu Ön YEK Listesi Kurumumuz internet sayfasında 19/12/2022 tarihi mesai saati sonuna kadar ilan edilmektedir. Bu listedeki başvurulara ve/veya bilgilere; 

a) Üçüncü şahıslar tarafından sadece kişisel hak ihlali gerekçesiyle,

b) İlgili üretim lisansı sahipleri tarafından ilana konu bilgilerin düzeltilmesi amacıyla,

yazılı olarak gerekçeleriyle birlikte duyuru süresi içerisinde itirazda bulunulabilecektir.

Bununla beraber yerli katkı ilave fiyatlarının belirlenmesine ilişkin çalışmalar ‘Yerli Aksam Yönetmeliği’ hükümleri uyarınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde devam ettiği için üretim tesislerinin yerli katkı ilave fiyatlarına Ön YEK listesinde yer verilememiştir.

Yapılacak itirazların 19/12/2022 tarihi mesai saati sonuna kadar Kuruma ulaşmış olması gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Ek: Ön YEK Listesi

 

 

 


12.12.2022 - 19.12.2022 Birimi : Elektrik Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 1127