Alparaslan BAYRAKTAR - Özgeçmişi

 

Alparaslan BAYRAKTAR, EPDK Kurul Üyeliği görevine 28 Ocak 2010 tarih ve 27476 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/42 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile atanan Alparslan Bayraktar, lisans eğitimini 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. New York Üniversitesi’nde Stratejik Pazarlama Yönetimi alanında lisansüstü eğitim alan Bayraktar, Yüksek Lisansını Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ekonomi Hukuku alanında tamamlamıştır.

EPDK’daki görevinden önce 1995-1997 yılları arasında inşaat sektöründe proje mühendisliği yapan Bayraktar, 2001 yılına kadar enerji sektöründe arz zinciri yönetimi, iş geliştirme ve güvenlik süreçleri alanlarında çalıştı. 2001-2006 tarihleri arasında New York’ta özel bir şirketin Kuzey & Orta Amerika Bölge Sorumlusu olarak çalışmış, 2007-2010 yılları arasında İstanbul’da danışmanlık ve mümessillik yapmıştır.

Çeşitli uluslararası kuruluş ve organizasyonlarda özellikle düzenleyici yönetişim konusunda aktif olarak çalışmakta olan Bayraktar, Mayıs 2015’te ICER (International Confederation of Energy Regulators / Uluslararası Enerji Düzenleyicileri Konfederasyonu) Başkanlığı’na seçilmiş olup bu görevi Mayıs 2018’e kadar yürütecektir. 6 kıtadaki 200’ün üzerinde enerji düzenleyicisi arasındaki aktif işbirliğini geliştirmek ve sürdürülebilir toplumların inşasına katkıda bulunmak üzere kurulan ve küresel bir çerçevede faaliyet gösteren ICER; büyüme, kalkınma ve refah artışı ile doğrudan bağlantılı olan enerji düzenlemelerinin hem politika yapıcılar hem de kamuoyu nezdinde farkındalığını artırmayı hedeflemektedir.

Bayraktar ayrıca ERRA (Energy Regulators Regional Association / Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği) Başkanlığı görevini de yürütmektedir. Birliğe üye ülkeler arasında kapsamlı işbirliği, bilgi ve tecrübe paylaşımı yoluyla ulusal düzenleme uygulamalarını iyileştirme ve ulus-ötesi düzenleme normları geliştirme amacıyla kurulan ERRA, 34 üyesi ile 4 kıta ve yaklaşık 1 milyar nüfusu içine alan bir bölgeyi kapsamaktadır. Birliğin politika portföyüne geçtiğimiz yıl su regülasyonu da girmiş olup altyapı yatırımları, iklim değişikliği ve enerji-su bağlantısı son dönemde öncelikli alanlar olarak belirlenmiştir. Bayraktar, Nisan 2012’de ERRA Yönetim Kurulu’na ve Haziran 2013’te ERRA Başkan Yardımcılığı’na seçilmiştir.