Sık Kullanılanlar

Doğal Gaz Piyasası SERTİFİKA BEDELLERİ

  • Doğal Gaz Piyasası Kurul Kararları
    • Sertifika Bedelleri
      Tarih Sayı RG Tarih RG Sayı Konu Belge
      16.12.2021 10637 22.12.2021 31697 Doğal Gaz Piyasasında 2022 yılında uygulanacak olan sertifika alma, sertifika yenileme, sertifika tadili, sertifika sureti çıkartma ve sertifika vize bedellerine ilişkin