Sık Kullanılanlar

Doğal Gaz Piyasası SERTİFİKA BEDELLERİ

  • Doğal Gaz Piyasası Kurul Kararları
    • Sertifika Bedelleri
      Tarih Sayı RG Tarih RG Sayı Konu Belge
      15.12.2022 11461 17.12.2022 32046 Doğal Gaz Piyasasında 2023 yılında uygulanacak olan sertifika alma, sertifika yenileme, sertifika tadili, sertifika sureti çıkartma ve sertifika vize bedellerine ilişkin