5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca Yıllara Sair Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğler

Belge içeriğinde ara
Detay